• Cięcie CNC blach – łukiem plazmowym
         Cięcie plazmowe pozwala na wycinanie elementów z arkuszy blach o określonym kształcie. Cięcie odbywa się przy wykorzystaniu maszyny sterowanej numerycznie. Zastosowana metoda charakteryzuje się dużą wydajności cięcia przy wysokiej optymalizacji kosztów, osiągane dokładności mieszczą się w przedziale 0,2 – 0,5mm i znajdują swoje główne zastosowanie w cięciu elementów konstrukcji, niektórych maszyn i urządzeń.